• Voor de registratie van de gele en rode kaarten brengt de KNVB administratiekosten in rekening. Deze kosten worden via de vereniging in rekening gebracht en dus door Forum Sport voorgeschoten, maar zijn altijd "rekening lid".

    Aan het begin van iedere maand worden via de contributieadministratie deze kosten via de mail aan de desbetreffende personen in rekening gebracht en wordt geacht dat het bedrag uiterlijk eind van die maand betaald wordt.  Bij latere betaling wordt iedere eerste dg van de maand telkens € 5.00 extra administratiekosten in rekening gebracht.  

    De kosten bedragen € 8.40 voor iedere registratie voor jeugdspelers (tm  O19) en € 18.30 (voor senioren), wordt er een schorsing uitgesproken (2Xgeel, 5e registratie of rode kaart) bedragen de kosten  € 18.30 voor jeugdspelers en  €  32.30 voor senioren.

    Zo bent u op de hoogte van de procedure en weet u wanneer u moet betalen.

    Bij vragen over de financiële kant van de tuchtzaken kunt u terecht bij contributies@forumsport.nl