• Introductie Club van 50

  In 1992 namen twee leden van DEVJO (Ed van Bunge en Jan den Hartog) het initiatief tot het oprichten van een Club van Honderd. De initiatiefnemers van toen werden gedreven door enerzijds de beperkingen van de clubkas en anderzijds door de wensen voor het realiseren van speciale projecten binnen de vereniging. Die projecten en wensen zijn, mede dankzij het enthousiasme van vele leden, in vervulling gegaan. Maar, zoals u op deze site kunt lezen, heeft de Club van Vijftig nog veel meer tot stand gebracht. Bij de oprichting in 1992 telde de Club van Vijftig bijna 100 leden die minimaal 100 gulden per jaar betaalden. Met de invoering van de euro in 2002 is de minimale bijdrage vastgesteld op minimaal € 50,-- per jaar. Na het tot stand komen van de fusievereniging Forum Sport is de Club van Vijftig aan Forum Sport verbonden.

  Wilt u direct lid worden klik dan hier.

  Logo Club van 50
 • Lid worden

   

  Iedereen kan lid worden van de Club van Vijftig Forum Sport. Je hoeft hiervoor zelfs geen lid te zijn van de vereniging Forum Sport. Dus naast actieve leden kunnen ook bijvoorbeeld vrijwilligers en ouders of familieleden van jeugdspelers lid worden. Je kunt je ook als team opgeven als lid van de Club van Vijftig, en natuurlijk zijn ook bedrijven van harte welkom als lid.

  Lid word je door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Het ingevulde aanmeldingsformulier kan ingeleverd worden bij een van de bestuurleden van de Club van Vijftig of kan worden opgestuurd naar het correspondentieadres: Sophiastraat 33, 2271 SG te Voorbug of door te mailen aan j.p.dijkstra@ziggo.nl. Na aanmelding ontvangt u een brief waarin o.a. de betaalinstructies staan.  
   

  Kunnen wij u de hand schudden en begroeten als nieuw lid van de Club van Vijftig en dat u jaarlijks minimaal € 50 overmaakt? 

   

  Heeft u problemen met het aanmelden: stuur een mail en u ontvangt het aanmeldingsformulier digitaal. Stuur deze mail dan naar: j.p.dijkstra@ziggo.nl

 • Doelstelling

  De Club van Vijftig heeft zich tot doel gesteld gelden in te zamelen en deze volledig aan te wenden voor het realiseren van activiteiten en projecten die een meerwaarde hebben voor de vereniging Forum Sport en waarvoor in financieel opzicht in de begroting van de vereniging geen of te weinig ruimte bestaat. Hierbij zal het bestuur van de Club van Vijftig elk verzoek, dat vanuit de vereniging via het Forum Sport bestuur bij het bestuur van de Club van Vijftig terecht komt, altijd de afweging maken of het algemeen belang van de vereniging hierbij zo veel mogelijk gediend zal zijn.

  De gelden worden verkregen door de jaarlijkse bijdrage (met een minimum van € 50,--) van de leden van de Club van Vijftig.

  Om die reden roepen wij u allen, die de vereniging Forum Sport een warm hart toedragen, op om lid te worden van de Club van Vijftig en samen met ons die projecten te realiseren die onze vereniging nog mooier maken.

 • Projecten

  In de loop van de jaren heeft de Club van Vijftig haar financiële steun gegeven aan diverse projecten. In totaal gaat het vanaf de oprichting  tot nu toe om bijna € 85.000,--. De besteding van dit  bedrag kan grofweg onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

   

  30% aan projecten voor de jeugd

  14% aan projecten voor de senioren

  56% aan algemene projecten.

  Het bestuur van de Club van Vijftig luistert jaarlijks naar de ideeën en wensen van het hoofd- en jeugdbestuur van Forum Sport en neemt daarbij namens de leden een beslissing welke ideeën en wensen ze honoreert. Het gaat altijd om uitgaven die niet via de clubkas (kunnen) worden bekostigd.

   

  De meest in het oog springende projecten vanaf de oprichting in 1992 zijn:

  •            Inrichting Sponsor/Spelers (Multi) home.

  •            Meubilair voor de kantine.

  •            Trainingsoutfit (Jeugd)trainers.

  •            Algemene reservetenues voor jeugd en senioren.

  •            Tenues (vrijwillige) clubscheidsrechters.

  •            Verbetering verlichting rondom de velden

  •            Geluidsinstallatie in het clubhuis

  •            Computers en servers voor ledenadministratie en digitaal formulier

  •            Kassasysteem clubhuis

  •            Leiderstassen met inhoud voor jeugdteams.

  •            Scanner t.b.v. de administratie.

  •            Beamer t..b.v. het clubhuis.

  •            Ondersteunen van activiteiten voor de jeugdleden (o.a. sportdag, jeugdkamp)

 • Naamplaatje

  Wie lid wordt van de Club van Vijftig verdient (op verzoek) een eervolle vermelding. Iedere weldoener krijgt namelijk een naamplaatje op de wand van de Club van Vijftig. Deze wand bevindt zich boven de bar in het clubgebouw. Hij of zij ontvangt ook jaarlijks een financiële verantwoording waarin melding wordt gemaakt van alle inkomsten en uitgaven en de voortgang van de projecten. Op dit moment schommelt het ledenaantal rond de 85 leden.

 • Betaling

  De betaling van de contributie aan de Club van Vijftig gebeurt een keer per jaar en u ontvangt daarvoor een brief met het verzoek om uw bijdrage over te maken. Op verzoek is het mogelijk om een acceptgiro te ontvangen, stuur dan een mail aan j.p.dijkstra@ziggo.nl Het rekeningnummer van de Club van Vijftig is: NL07RABO0365929034