• Contributie

  Contributie

   

  De contributiebedragen per seizoen bedragen: 

   

  Inschrijfgeld Nieuwe leden

  €27,00

  Zaal en veldvoetbal

  €414,00

  Alleen zaalvoetbal

  €282,00

  Senioren

  €362,00

  Junioren onder 19

  €297,00

  Junioren onder 17

  €283,00

  Junioren onder 15

  €269,00

  Junioren onder 13

  €257,00

  Junioren onder 11

  €242,00

  Junioren onder 10

  €242,00

  Junioren onder 9

  €229,00

  Junioren onder 8

  €229,00

  Junioren onder 7

  €229,00

  Ukkies 

  €137,00

  Niet spelende leden (ongeacht leeftijd)

  €157,00

   

   

   

  De contributie wordt geïnd via  ClubCollect, voor meer informatie zie hieronder.

   

  Vragen over contributie of verzoeken tot betalingsregeling? Stuur een mail naar contributies@forumsport.nl

   

  ClubCollect is bij Forum Sport slechts voor enkele mensen toegankelijk, die alle gegevens en vragen strikt vertrouwelijk zullen behandelen    

   

  Bij ondersteuning van bv St Leergeld kunt u na hun jaarlijkse toestemming ons (eveneens via contributies@forumsport.nl) informeren, waarna wij rechtstreeks met de stichting de afhandeling verzorgen.

   

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   De facturatie van de contributie zal gedaan worden met behulp van ClubCollect.

   

   ClubCollect is een systeem, dat de vereniging helpt met het innen van de contributie via IDEAL  en automatische incasso. We kiezen voor deze samenwerking, omdat de inning een zeer intensief proces is, waar veel vrijwilligerstijd in zit.

   

   ClubCollect is gespecialiseerd in het innen van contributies. Deze samenwerking kan eventueel ook worden gebruikt worden gebruikt voor andere kosten, die doorberekend dienen te worden aan leden.

   

   Forum Sport levert de gegevens aan op basis waarvan ClubCollect betaalverzoeken uitstuurt, betalingen verwerkt en indien nodig betalingsherinneringen afgeeft. 

   

   Forum Sport blijft wel de regie houden en verzorgt ook de inhoudelijke communicatie met de leden.  

   

   Hoe werkt het?

   

   Je ontvangt de betalingsverzoeken via ClubCollect. Deze wordt verstuurd email of SMS, zo nodig via de post indien deze gegevens niet bekend zijn of niet werken. In dat betaalverzoek staat een link naar je persoonlijke betaalpagina. Hier kun je kiezen om uw contributie in een keer of in (drie)termijnen te betalen. De betalingen kunnen alleen via automatische incasso of via IDEAL plaatsvinden. Je kunt dus geen handmatige betalingen verrichten aan ClubCollect. 

   

   Handbetalingen kunt u alleen verrichten naar bankrekening NL53RABO0365950904 t.n.v. Forum Sport, daarbij duidelijk de naam en voorletters van het lid vermelden, waarop de betaling betrekking heeft. De contributieadministratie verzorgt dan de administratieve afhandeling met ClubCollect.

   

   ClubCollect brengt automatisch extra administratiekosten in rekening bij termijnbetaling en bij storneringen van een incasso. Forum Sport kan ook extra administratiekosten in rekening brengen bij te late betaling.

   

   Let dus op!            

   

   Het is zeer belangrijk dat Forum Sport de juiste contactgegevens kan aanleveren. Daarbij moet u denken een adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.  Worden deze gegevens aangepast stuur dan ook een email naar ledenadministratie@forumsport.nl

   

   Vragen/opmerkingen/verzoeken over contributies e.d. : contributies@forumsport.nl

   

   Wil je meer lezen over ClubCollect en zijn mogelijkheden, kijk dan hier