• Afgelopen week zijn 2de contributienota’s voor het seizoen 2021/22 verzonden. Na verzending bleek een van de parameters niet goed te staan, waardoor kwartaalbetalingen niet in 4 maar in drie termijnen werden berekend. Daarnaast is de termijn voor een volgende betaling naar 2 maanden gegaan in plaats van 3, omdat anders door de wat latere vaststelling de volledige contributie niet tijdig voldaan zou zijn. Mocht u met een van mogelijkheden bezwaren hebben, dan kunt u contact opnemen met de contributieadministratie.

    Voor jeugdleden , die ondersteuning hebben bij de betaling van de contributie (bv via Stichting leergeld) dienen  een kopie van de schriftelijke toestemming te sturen naar de contributieadministratie, die de contributie dan rechtstreeks afrekent met de Stichting. 

    Heeft u nog geen aanvraag ingediend (het moet jaarlijks aangevraagd worden) dan dient u dat kort te sluiten met de stichting.

    Tot slot: in de week van 13 tot en met 17 september is de contributieadministratie niet aanwezig. 

    U kunt uw vragen gewoon stellen via de mail, maar de antwoorden komen iets later.