• Op 30 juni j.l. publiceerden wij de regels voor de betaling van de contributie. Wij gingen daarbij ervan uit de nota's in de tweede helft van de maand juli verzonden konden worden.

  U heeft ondertussen gemerkt, dat deze verwachting wat optimistisch is gebleken.

  Op korte termijn zal de nota worden verzonden. Voor de volledige regels verwijzen wij u naar het bericht van 30 juni j.l.  Hierna volgen nog enkele korte aanwijzingen:

  1: Vindt de betaling plaats via St leergeld, dan moet u de nota doorsturen naar deze stichting of

       het ons melden, dan nemen wij contact met hen op.

  2: U moet ClubCollect machtigen en daarbij aangeven of inning ineens of in termijnen moet 

      plaatsvinden.  

  3: Indien twee maanden na verzending van de nota's niet naar ClubCollect gereageerd is,

      worden er € 10.00  extra administratiekosten in rekening gebracht.

  4: Drie maanden na verzending zal Forum Sport het bedrag zelf laten incasseren, waarbij

       termijnbetaling niet mogelijk is.

  Vragen: stuur een mail naar contributies@forumsport.nl  

  Hier kunt u ook terecht voor een afwijkende betalingsregeling.