• Enige weken terug zijn aan de mensen met contributieachterstand mails verzonden met de waarschuwing dat de incasso wordt overgedragen aan het incassobureau, indien er geen reactie kwam.   Wij waarschuwen via deze weg nog eenmaal, dat indien er niet gereageerd wordt vanaf volgende week de zaken worden overgedragen aan het incassobureau en de extra kosten daarvan niet meer te vermijden zijn.

    Voor reacties:  contributies@forumsport.nl