• Contributiebeleid

   

  Forum Sport is een grote vereniging, waarvoor een strikt contributiebeleid noodzakelijk is, maar ook moeten leden zich strikt aan hun betalingsverplichting houden.  Forum Sport heeft de inning van de contributie uitbesteed aan ClubCollect, gespecialiseerd bedrijf voor inning van de contributie met ondersteuning via IDEAL en automatische incasso. 

  Op basis van de door Forum Sport aangeleverde gegevens verzendt ClubCollect een factuur (via mail, SMS of schriftelijk) die het lid dient te accorderen, waarbij tevens kan worden aangegeven of van termijnbetaling gebruik wil worden gemaakt. Ook de overige gegevens (bv  bankrekeningnummer, emailadres) kunnen daarbij op de persoonlijke betaalpagina worden aangepast, maar deze aanpassingen worden niet in de administratie van Forum Sport verwerkt. Hiervoor moet een aparte mail sturen naar ledenadministratie@forumsport.nl 

  Bij termijnbetaling is altijd het volledige contributiebedrag verschuldigd.

  ClubCollect verhoogt het contributiebedrag met administratiekosten, die ook bij betalingsherinneringen of bij storneringen in rekening worden gebracht.  Forum Sport kan daarnaast extra administratiekosten in rekening brengen bij te late betaling.   

  De contributie is jaarlijks op 1 juli bij vooruitbetaling verschuldigd en loopt dan over de periode tot 30 juni van het jaar daarop.  Indien men na 1 juli lid wordt is de contributie (+ het eenmalige inschrijfgeld) direct verschuldigd en wordt dan berekend vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal waarin het lidmaatschap ingaat. 

  Via ClubCollect kunt u vragen stellen over contributiezaken, die dan automatisch bij de contributieadministratie terechtkomen. U kunt hen ook rechtstreeks benaderen via contributies@forumsport.nl 

  Voor de goede orde vermelden wij nog dat de zaken bij ClubCollect geregeld zijn met een speciaal account voor Forum Sport. ClubCollect kan dus niet vrijelijk over uw gegevens beschikken.

   

  TUCHTZAKEN

  Indien men een gele of rode kaart ontvangt of anderszins via de KNVB met een tuchtzaak geconfronteerd wordt, komen de eventuele kosten voor rekening van het lid. Dit bedrag is direct verschuldigd, maar wordt door de KNVB via de vereniging verrekend.

  Ook hier geldt dat de nota via CLUB COLLECT bij u wordt aangeboden en wordt verhoogd met administratiekosten. 

  Ter vermijding van de aanvullende kosten kan ook via de mail tot betaling worden verzocht.

   Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u via dezelfde kanalen als de contributie uw vragen stellen. Vragen worden altijd beantwoord.