• Contributiebeleid

  Als het nieuwe voetbalseizoen voor de deur staat betekent dit dat ook de betaling van contributie er weer aan komt. Forum Sport is een grote club geworden waarvoor een strikt contributiebeleid noodzakelijk is.

  De contributie loopt vanaf 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar en is op 1 juli (dus bij vooruitbetaling) in zijn geheel verschuldigd. Indien men na 1 juli lid wordt, is de contributie (en het eenmalige inschrijfgeld)  direct verschuldigd en wordt dan berekend vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal, waarin het lidmaatschap ingaat. 

  De contributie-inning is uitbesteed aan CLUB COLLECT, een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van contributieinning. Via hen ontvangt u jaarlijks een verzoek tot betaling (via mail, SMS of schriftelijk) en kunt u tevens aangeven of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot termijnbetaling (de termijnbetaling loopt dus ten alle tijden door tot het volledige bedrag betaald is en kan niet tussentijds beëindigd worden).

  Club Collect verhoogt het contributiebedrag met administratiekosten, ook bij herinneringen wegens te late betaling.

  Als u vragen heeft over de contributiezaken, dan kunnen die via Club Collect gesteld worden, maar ze kunnen ook altijd aan Forum Sport gesteld worden (penningmeester of contributieadministratie).  Vragen worden altijd beantwoord en kunnen gesteld worden via contributies@forumsport.nl.

  Voor de goede orde vermelden wij dat de zaken bij CLUB COLLECT geregeld zijn via een speciaal account voor Forum Sport. CLUB COLLECT  kan dus niet vrijelijk over uw gegevens beschikken.


  TUCHTZAKEN

  Indien men een gele of rode kaart ontvangt of anderszins via de KNVB met een tuchtzaak geconfronteerd wordt, komen de eventuele kosten voor rekening van het lid. Dit bedrag is direct verschuldigd, maar wordt door de KNVB via de vereniging verrekend.

  Ook hier geldt dat de nota via CLUB COLLECT bij u wordt aangeboden en wordt verhoogd met administratiekosten. 

   Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u via dezelfde kanalen als de contributie uw vragen stellen. Vragen worden altijd beantwoord.