• Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen. Daar hebben we met zijn allen enorm naar uitgekeken! Het zal wel een seizoen worden dat anders dan anders is. Velen van jullie hebben ongetwijfeld de aangescherpte regels gezien. Zie hieronder voor een update van de regels per 29 september 2020 vanaf 18:00 uur. Het is van groot belang de regels na te leven. Niet naleven betekent dat het complex op slot gaat!

  Update per 29-09-2020 vanaf 18:00u

  De overheid heeft de regels weer aangescherpt. Voor de komende drie weken gelden de volgende nieuwe regels:

  • De kantine is tot nader order gesloten. Gebruik van toiletten kan in het kleedkamergebouw.
  • Commissiekamer blijft operationeel; communicatie zoveel als mogelijk via het raam.
  • Bij wedstrijden is geen publiek toegestaan. Een uitzondering geldt voor teambegeleiding (trainer/coach/leider, spelbegeleider/scheidsrechter, vlaggers) en chauffeurs [advies: maximaal 5] van bezoekende teams t/m 17 jaar. Teams verzamelen buiten de ingang en komen als één groep naar binnen.
  • Verzamelen voor uitwedstrijden gebeurt buiten het complex.
  • Bij trainingen is geen publiek toegestaan:alleen de (assistent-)trainers zijn toegestaan (dus geen leiders) Trainer haalt teams bij de ingang op en levert ze daar ook weer af (spreek af welke ingang) of kinderen lopen zelf heen en terug. Voor de trainers van de JO9 JO8 JO7 en ukkies: stem duidelijk af binnen je eigen team waar jullie voor kiezen.
  • Teamtaken gaan wel door maar andere invulling. Meld je bij de toezichthouder op het complex!
  • Vrijwilligers voor handhaving bij de ingang aan de Prins Bernhardlaan en de Prinses Margrietlaan kunnen zich opgeven bij verenigingsmanager@forumsport.nl
  • Houd de website van de club waar je uit moet spelen in de gaten voor hun corona-regels.
  • Voor meer achtergrond: zie de regels van de overheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
  • Verder blijven de volgende regels onveranderd: zie het (inmiddels bekende) bericht hieronder.

   Het corona-virus waart helaas nog steeds rond en we zullen dus rekening moeten houden met alle regels die het RIVM, de overheid, de gemeente, de KNVB en NOC/NSF hebben opgesteld. Een wirwar van regels die niet altijd eenduidig zijn. Bovendien zijn ze niet voor iedereen even leuk. Toch zullen we ons er allemaal aan moeten houden

  Het bestuur heeft de belangrijkste regels hieronder samengevat. Lees ze alsjeblieft rustig door.

  Er lopen veel verschillende leeftijdsgroepen op het complex rond die het risico van corona verschillend zullen ervaren. Wat voor de een geen risico vormt, kan dat voor een ander wel vormen. Houd daar rekening mee en houd je alsjeblieft aan de regels. Spreek elkaar ook aan op het naleven van de regels. En respecteer het als mensen je erop wijzen. Gezondheid staat voorop!

  Verder is het zo dat de gemeente van tijd tot tijd zal gaan handhaven. Laten we ook daarom de regels in acht nemen om boetes te voorkomen en ervoor te zorgen dat het complex niet op slot moet.

  Laten we er ondanks alles gewoon een mooi seizoen van maken!

  Namens het bestuur,

  Jean Nederlof (voorzitter)
  Mark van den Honert (vice-voorzitter)

   

  Update 20-09-2020

  Met ingang van 20 september zijn de regels door de overheid aangescherpt. Op ons complex mogen meer dan 50 mensen aanwezig zijn mits het bestuur vantevoren een melding daarvan doet bij de gemeente. Hierdoor kan er door de gemeente gerichter en beter worden gehandhaafd. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing volgt sluiting voor twee weken. Als de regels bij herhaling worden overtreden, volgt sluiting voor een maand. Als de maatregelen daarna nog een keer genegeerd worden, volgt sluiting voor de duur van drie maanden. Het is dus van groot belang je aan alle regels te houden! Verder geldt met ingang van zaterdag 26 september het dringende advies om je te registreren als je het complex betreedt. Hiervoor maken we gebruik van QR-codes. Dit geldt ook voor bezoekende clubs. Je kan vantevoren de app installeren en je aanmelden. Nadere informatie vind je hier. Op het complex zijn ook looplijnen aangebracht. Volg de pijlen. Tussen de velden 1 en 2 is de doorloop smal. Zorg dat ook daar de 1,5 meter in acht wordt genomen. Er zijn stippen aangebracht om je daarbij te helpen. Hieronder staan de regels die al langer gelden nog eens samengevat. 

  Algemeen

  De volgende RIVM regels blijven onverminderd van kracht. Gebruik je gezonde verstand. Blijf thuis als jij of één van de gezinsleden een van de volgende milde symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het gemeenschappelijke toilet. Schud geen handen. Iedereen eigen bidon of drinken mee. Bij terugkomst uit een land dat als rood of oranje gebied is aangemerkt, 10 dagen quarantaine in acht nemen en niet op de club verschijnen

   

  Velden, wedstrijden en tribunes
  Voor buitensport geldt een maximum aantal van 250 toeschouwers per veld zonder reservering en gezondheidscheck. Op dagen dat er meer dan 250 toeschouwers voor een wedstrijd worden verwacht vindt die dag reservering, placering en registratie plaats voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

  [VERVALT VOOR DE KOMENDE DRIE WEKEN; ZIE UPDATE PER 29-09-20]

  Trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers zullen ook in de dug-out 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Bij uitzondering is het door de KNVB toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag bijvoorbeeld door het gebruik van stoelen.

   

  PHOTO-2020-08-27-15-38-15.jpg

  Voor toeschouwers geldt de 1,5 meter afstand. Ook op de tribunes; hiertoe is markering aangebracht. Zitten kan op de daartoe aangebrachte streep. Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband.

  PHOTO-2020-08-27-15-33-49.jpg

   

  Kleedkamers
  Er wordt éénrichtingsverkeer in de kleedkamergang ingericht. De kleedkamers worden tijdens trainingen beperkt gebruikt. Op wedstrijddagen zijn er kleedkamers beschikbaar voor Forum Sport 1, Forum Sport 2, O23, JO19-1, JO17-1 en Dames 1 en voor seniorenteams die daarvoor wekelijks worden ingedeeld. Ieder team deelt één kleedkamer en gaat daar per shift van maximaal 6 (of 8: KK1 en KK2) personen in. De 1,5 meter wordt hierbij in acht genomen. Datzelfde geldt voor de tegenstanders van deze teams. Andere teams van Forum Sport en bezoekende clubs dus thuis omkleden. Voor de jeugd betekent dat dus dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de kleedkamers. Omgekleed, in trainingspak, naar het complex komen en na de wedstrijd thuis douchen.


  Verder is het niet toegestaan om na afloop van de wedstrijd bij elkaar in de kleedkamer te zitten en samen nog iets te drinken. Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de teambegeleiding.

  Clubhuis/kantine/terras 

   [VERVALT VOOR DE KOMENDE DRIE WEKEN; ZIE UPDATE PER 29-09-20]

   Het clubhuis is open maar onder strikte voorwaarden waarover eerder uitgebreid is gecommuniceerd (zie hier https://forumsport.voetbalassist.nl/1/2508/clubhuis-gaat-weer-open/). Nieuw is dat bij het bestellen je gegevens moeten worden achtergelaten voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Verder is de kantine geen plaats om te schuilen bij regen. Beschikbaarheid van zitplaatsen werkt via placering en tot een maximum van 30 personen. Looplijnen en éénrichtingsverkeer (in- en uitgang) dienen te worden nageleefd. Keuken is beperkt open; binnen bestellen en buiten afhalen. Terras is open onder voorwaarde dat de 1,5 meter in acht wordt genomen en dat iedereen een zitplaats heeft. Dus ook niet staan bij de staantafels. Bij wedstrijden geen alcohol langs de lijn.

   

  Gebruik bestuurskamer en pupil van de week

  [PUPIL VAN DE WEEK VERVALT VOOR DE KOMENDE DRIE WEKEN]

   De bestuurskamer zal op wedstrijddagen alleen gebruikt worden voor de ontvangst van officials en tot nader order niet voor de ontvangst van het bestuur van bezoekende clubs en pers. Pupil van de week en man of the match worden direct na afloop van de wedstrijd van het 1e elftal gehuldigd bij de omroepcabine op het hoofdveld.

  Protocollen
  Zoals eerder gecommuniceerd hebben de KNVB en NOC/NSF protocollen opgesteld voor spelers, ouders en toeschouwers, trainers en scheidsrechters. Hieronder vind je ze nogmaals. Lees ze nog eens goed door.

   

  Spelers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers

  Ouders en toeschouwers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ouders-en-toeschouwers

  Trainers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers

  Scheidsrechters: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage