• Naar aanleiding van berichtgeving in de media ziet het bestuur zich genoodzaakt te reageren op de situatie met betrekking tot het hoofdveld. 

  Zoals bekend zijn de velden eigendom van de gemeente. In juni heeft de KNVB de gemeente geïnformeerd dat het hoofdveld niet voldeed aan bepaalde sporttechnische gebruiksnormen. Dat leidde echter niet tot formele afkeuring. Afgelopen week, nadat de gemeente juridisch advies had ingewonnen, besloot de gemeente het hoofdveld alsnog definitief af te keuren. 

  Vervolgens is er intensief overleg geweest tussen een delegatie van het bestuur van Forum Sport, de wethouder, de gemeente, bureau BAS (verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden) en de KNVB. Dit heeft ertoe geleid dat er wordt gewerkt aan een oplossing die gebruik van het hoofdveld mogelijk maakt tot aan de winterstop wanneer definitieve vervanging zal plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad. 

  De KNVB is bereid tijdelijke dispensatie onder voorwaarden te verlenen mits de voorlopige herstelwerkzaamheden het gewenste resultaat opleveren, een herkeuring plaatsvindt, intensief onderhoud plaatsvindt tot aan de winterstop en de gemeente kan garanderen dat definitieve vervanging tijdens de winterstop wordt gerealiseerd.  

  De herstelwerkzaamheden en de keuring vinden op zeer korte termijn plaats waarna de gemeente bereid is om richting de KNVB te bevestigen dat vervanging tijdens de winterstop wordt gerealiseerd. De KNVB zal daarop tijdelijke dispensatie verlenen. 

  Een en ander is het resultaat van buitengewoon goed en effectief overleg tussen de diverse partijen. 

  Namens het bestuur, 

  Mark van den Honert (voorzitter) 

  André Saurwalt (bestuurslid Technische Zaken)