• De jaarlijkse contributie inning wordt weer gestart.
  De contributies voor seizoen 2021 -2022 zijn gelijk aan het vorige seizoen en het seizoen daarvoor.
  Het afgelopen seizoen zijn met name de senioren hard geraakt door de coronamaatregelen.
  Het bestuur van Forum Sport zal tijdens de komende ALV op 22 november een voorstel doen voor gedeeltelijke financiële compensatie van afgelopen seizoen. De contributie voor het seizoen 2021 - 2022 zal gewoon door iedereen moeten worden betaald.
   
  Forum Sport is geen deelnemer aan de ooievaarspas regeling.
  Voor jeugdleden , die ondersteuning nodig hebben bij de betaling van de contributie, verwijzen wij 
  graag naar Stichting leergeld, die onder bepaalde voorwaarden de contributie kan vergoeden.
  U dient hiervoor vooraf een verzoek bij de Stichting
   (info@leergeldleidschendam-voorburg.nl) in te dienen, waarna u een brief ontvangt van hun beslissing voor dat seizoen. Voor ieder seizoen dient u opnieuw een verzoek in te dienen.
  Indien de Stichting akkoord is met de vergoeding kunt u een kopie hiervan sturen naar de contributieadministratie, die de contributie dan rechtstreeks afrekend met de Stichting.  

   

  De penningmeester