• Het is alweer een tijd geleden dat er een update over de natuurgrasvelden op de website heeft gestaan. Het is geen geheim dat het huidige veld 4 erbij ligt als een veredeld militair oefenterrein. Dit is velen van jullie (en neem van mij aan: ook het bestuur) een doorn in het oog. Forum Sport huurt de velden van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Enige tijd geleden hebben wij dan ook met de gemeente afgesproken dat zij, zodra het weer dat toelaat, de toplaag van de natuurgrasvelden gaan vervangen. Vervolgens mogen de velden dan 8-12 weken niet gebruikt worden om de toplaag goed te laten hechten. De planning van de vervangingswerkzaamheden hangt af van het weer (het mag niet te nat zijn) en de ontwikkelingen rondom corona (afmaken huidige competitie/wanneer start nieuwe competitie). Ten slotte een positief bericht dat de gemeente ons tegemoet is gekomen voor wat betreft de huurbetalingen in verband met corona.

   

  Dan de veiligheidssituatie bij de ingangen aan de Prins Bernhardlaan (PBL) en Prinses Margrietlaan (PML). Aan de PBL-kant zou een zebrapad over de ventweg/hoofdweg al dan niet vergezeld van waarschuwingsborden/lichten de veiligheidssituatie verbeteren. Aan de PML-kant zou een gele streep op de stoeprand ter hoogte van de ingang helpen. Van een en ander is (opnieuw) melding gemaakt bij de gemeente met het verzoek de veiligheidssituatie te verbeteren. De gemeente is nu even aan zet maar we zullen van tijd tot tijd om een update vragen.

   

  Bij vragen over het bovenstaande kunnen jullie altijd terecht bij het bestuur.

   

  Namens het bestuur,

   

  Mark van den Honert

  (voorzitter)