• Ongevallenverzekering

    De KNVB heeft een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten voor leden van voetbalverenigingen (waaronder spelers, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden, trainers). Deze verzekering dekt schade als gevolg van een ongeval tijdens wedstrijden en activiteiten en tijdens vervoer van/naar een wedstrijd of activiteit.

    De verzekering dekt alleen schade die niet door de eigen zorgverzekering wordt gedekt, het eigen risico is echter niet gedekt. Geneeskundige kosten zijn tot maximaal € 250, tandartskosten tot maximaal € 500 en overlijden tot maximaal € 10.000 gedekt. Schade aan brillen, gebitsprothesen, kleding, inkomstenderving, huur/koop van krukken, reiskosten, etc wordt niet gedekt. Overlijden moet binnen 48 uur gemeld worden, bij overige ongevallen kan een schadeformulier opgestuurd worden nadat nota's ontvangen zijn.

    Deze KNVB verzekering is echter beperkt: aanvullend, maxima, eigen risico niet gedekt, alleen geneeskundige kosten, alleen leden gedekt (dus bijv. geen ouders en andere supporters). Voor autobestuurders kan het daarom nuttig zijn een inzittendenverzekering af te sluiten. De kosten daarvan worden, evenals reiskosten, echter niet door de vereniging vergoed.

    Om ongelukken, vervelende discussies over verwijtbaar gedrag en andere problemen te voorkomen verzoeken wij autobestuurders dringend en nadrukkelijk zich aan de verkeersregels te houden (niet door rood rijden, aan de maximumsnelheid houden, niet met meer inzittenden dan toegestaan in de auto, op zijn minst terughoudend en bij voorkeur helemaal geen alcohol, alle inzittenden in de gordels, etc). Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan ook door een andere verkeersdeelnemer veroorzaakt worden.


    Veiligheid gaat altijd boven het spelen van een wedstrijd.