• Pers

    Om de kwaliteit van  berichtgeving met betrekking tot de club almede haar leden/spelers te waarborgen, lopen alle pers en publicitaire zaken via het bestuur. 

    Mocht u nadere informatie of logo’s en beeldmateriaal willen  ontvangen over de club, de activiteiten en spelers, of een interview willen  aanvragen met een speler of lid, dan verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met bestuur@forumsport.nl

    Heeft u nieuwe informatie voor of opmerkingen over onze website en social mediauitingen neem dan contact op met webmaster@forumsport.nl.