• Het verenigingsjaar 2021/22 nadert alweer het einde en dat gaat soms gepaard met het eindigen van het lidmaatschap. Hierbij geven wij u aantal regels aan met betrekking tot de wijze waarop u  het lidmaatschap kunt beëindigen.

  Beëindiging dient ten alle tijden schriftelijk en uiterlijk 
  31 mei 2022 te geschieden. Ook bij een overschrijving naar een andere vereniging dient u 31 mei 2022 de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk te melden, want een overschrijvingsformulier betekent niet dat het lidmaatschap beëindigd wordt, maar is bedoeld om u speelgerechtigd te maken voor een andere vereniging.      

  Een beëindiging van het lidmaatschap of een overschrijving 
  blijft geblokkeerd, indien er financiële achterstand is.    

  Wordt de beëindiging na 31 mei gemeld, dan blijft het lidmaatschap voor het komende seizoen bestaan en is de volledige contributie verschuldigd. 

  Nadat 
  de schriftelijke opzegging  is ontvangen wordt bekeken of uw opzegging  geaccepteerd kan worden, 
  krijgt een email ter bevestiging. 

  Opzegging dient u te richten aan: ledenadministratie@forumsport.nl