• Statuten en huishoudelijk reglement


    Op maandag 11 september 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met vernieuwde Statuten voor Forum Sport. 

    Vrijdag 10 november 2017 zijn de statuten bij de notaris gepasseerd en officieel vastgesteld.

    Op 4 december 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het nieuwe huishoudelijk regelement voor Forum Sport.