• Statuten en huishoudelijk reglement


    Op maandag 28 juni 2021heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met vernieuwde Statuten voor Forum Sport. 

    Maandag 26 juli 2021  zijn de statuten bij de notaris gepasseerd en officieel vastgesteld.

    Op 4 december 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het nieuwe huishoudelijk regelement voor Forum Sport.