• UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING - FORUM SPORT

  MAANDAG 11 DECEMBER 2023

  Graag nodigen wij, het bestuur van Forum Sport, jullie uit voor onze Algemene (Leden) Vergadering.

  Deze vergadering zullen wij houden in het Forum Sport clubgebouw.

  Bijgesloten de agenda. Hier de agenda

  Bericht van aanmelding (en verhindering) graag melden bij: bestuur@forumsport.nl

  De stukken voor deze vergadering kunnen tevens via dit mailadres worden opgevraagd en per mail met u gedeeld worden, deze worden verzonden vanaf eind november 2023.

  Schriftelijke vragen kunnen van tevoren worden ingediend. Eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of de stukken kunnen vóór de Algemene (Leden) Vergadering worden ingediend via bestuur@forumsport.nl. Zie hieronder voor meer details. Hiermee is een zorgvuldige behandeling van uw vragen gediend.

  NB. Alle documenten zijn alleen bestemd voor intern gebruik door leden van Forum Sport en mogen uitsluitend door het bestuur van Forum Sport aan derden worden verstrekt.

  Minderjarige leden
  Minderjarige leden kunnen door hun wettelijk vertegenwoordiger gerepresenteerd worden.

  Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.

  Namens het bestuur,
  Mark van den Honert
  Voorzitter Forum Sport