• Graag bevestigen wij, het bestuur van Forum Sport, hierbij de oproep en de agenda voor onze digitale Algemene (Leden) Vergadering van 28 juni 2021.

  \Helaas is het vanwege corona nog niet mogelijk om een fysieke vergadering te organiseren. Het bestuur zal wel aanwezig zijn in het clubgebouw met inachtneming van de geldende corona-maatregelen.

   

  In deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda (zie bijgevoegde agenda onderaan de pagina):

  §  Verslagen Algemene (Leden) Vergadering 11 december 2020 en 10 juni 2021

  §  Samenstelling bestuur en voordracht/benoeming Jeroen Veenma als bestuurslid 

  §  Begroting 2021-2022

  §  Fusie van Stichting ’t Loo met Vereniging Forum Sport  

  §  Statutenwijziging verband houdende met de fusie en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;

  §  Machtigingen aan HVG Law LLP (notaris) om onder meer de notariële akte van fusie en akte van statutenwijziging te passeren.

   

  Bericht van aanmelding (en verhindering) graag melden bij: secretaris@forumsport.nl. Je krijgt dan tijdig alle informatie over het inloggen en de werkwijze toegestuurd.

  Dit kan tot 48 uur voor de vergadering. De stukken zijn vanaf 11 juni 2021 digitaal op te vragen via secretaris@forumsport.nlDe stukken met betrekking tot de fusie en de statutenwijziging kunt u via onze website hier raadplegen.

   

  Schriftelijke vragen kunnen van tevoren worden ingediend. 

  Eventuele vragen naar aanleiding van de agenda of de stukken kunnen vóór de Algemene (Leden) Vergadering worden ingediend via secretaris@forumsport.nl. Zie hieronder voor meer details. Hiermee is een zorgvuldige behandeling van uw vragen gediend.

  NB. Alle documenten zijn alleen bestemd voor intern gebruik door leden van Forum Sport en mogen uitsluitend door het bestuur van Forum Sport aan derden worden verstrekt.

   

  Vragen
  Alle (ouders van jeugd-) leden die deelnemen aan de digitale Algemene (Leden) Vergadering kunnen (volgens de Corona spoedwet tot uiterlijk 72 uur vóór de vergadering) schriftelijk/elektronisch vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming.

  De vragen zullen worden verzameld en vooraf worden rondgestuurd (mits deze er zijn) aan alle leden die deelnemen aan de vergadering zodat alle deelnemers over dezelfde informatie beschikken.

  Alle ingediende vragen worden voorafgaand - of uiterlijk tijdens de vergadering zelf - aan alle leden van Forum Sport kenbaar gemaakt per email (verplicht volgens NOC-NSF). Tijdens de vergadering zal er gelegenheid zijn voor het stellen van nadere vragen.

   

  Minderjarige leden
  Minderjarige leden kunnen door hun wettelijk vertegenwoordiger gerepresenteerd worden.


  Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.

  Hier de agenda

   

  Namens het bestuur,

   

  Mark van den Honert
  Voorzitter Forum Sport