• Een tijd geleden berichtten we jullie over de stand van zaken met betrekking tot de natuurgrasvelden en de veiligheidssituatie aan de Prins Bernhardlaan (PBL) en de Prinses Margrietlaan (PML): Natuurgrasvelden en veiligheidssituatie PBL/PML | Forum Sport. Hierbij een update.
   
   
  De komende twee weken wordt natuurgrasveld 4 vervangen. Ook zal er de komende tijd groot onderhoud worden gepleegd aan de natuurgrasvelden 5-7. De kunstgrasvelden worden binnenkort gekeurd in verband met de KNVB-normen. Zo hopen we weer klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.
   
   
  Ook is met de gemeente overlegd over de veiligheidssituatie aan de PBL- en PML-kant. Aan de PBL-kant is een zebrapad helaas niet mogelijk maar wel komen er hekken en waarschuwingsborden zoals het er nu naar uitziet. Dat zou binnen een maand gerealiseerd kunnen worden is de verwachting van de gemeente. Aan de PML-kant zouden er dan paaltjes komen ter hoogte van de ingang. Dat zou met enkele weken gerealiseerd moeten zijn. Het vriendelijke verzoek daar dus niet te parkeren zodat kinderen die oversteken (al dan niet met fiets) daar de ruimte voor hebben.
   
  Het bestuur