• Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers.
    Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit bij hun leden. Wie moet een VOG inleveren? Het bestuur van Forum Sport onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers. Wij vragen alle vaste vrijwilligers om een VOG te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (leiders, trainers, grensrechters en verzorgers), scheidsrechters, EHBO-ers, leden van de voetbaltechnische commissie, de kampleiding, medewerkers van het wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel en bestuursleden. Wat is een VOG? Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
    Hoe vraag ik een VOG aan? Het aanvragen van een VOG als Forum Sport-vrijwilliger is gratis. Forum Sport start de aanvraagprocedure op. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail kom je terecht op de site van Justis, waarin je gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet je met DigiD inloggen. Binnen 4 weken ontvangt de aanvrager zelf, al dan niet de VOG per post. In de praktijk krijgt iemand zijn/haar VOG meestal binnen 1 á 1,5 week. Deze moet (op papier of digitaal) getoond worden aan de ledenadministratie van Forum Sport, of je kunt deze mailen naar: VOG@forumsport.nl. De VOG is dan 3 jaar geldig, Na 3 jaar krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.
    Vanaf september gaan we hier weer een start mee maken en ontvangen eerst de trainers/coaches, leiders en scheidsrechters een bericht hierover, en wordt dit in gang gezet. Hou je mailbox dus in de gaten! Afgelopen seizoen heeft niet iedereen op de uitnodiging gereageerd, we vragen u dit wel te doen, zo houden we een veilige omgeving voor onze spelers.