• Dit bericht schrijf ik als een trotse voorzitter. Trots op al die vrijwilligers en aanwezigen die zo’n geweldig groot feest hebben gemaakt van de Familiedag. Het was Forum Sport op zijn best!

  Ik ben u nog een verslag verschuldigd van de algemene vergadering die op 17 juni plaatsvond. Traditioneel wordt in de juni-vergadering de begroting gepresenteerd voor het komende seizoen. Vorig jaar zei ik het ook al. Hét moment om als lid uit te vinden hoeveel geld er in de vereniging omgaat en waar het geld aan besteed wordt. Bovendien hét moment om als lid je stem te laten horen en te laten gelden. De begroting wordt immers voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring. De meest betrokken leden waren dan ook aanwezig maar heel veel leden waren er ook niet. Voor hen is dit korte verslag bedoeld maar ook een oproep om er de volgende keer bij te zijn. In de wandelgangen gaat vaak een hoop rond, maar kom ook eens naar de ledenvergadering om te horen hoe het echt zit. Pas dan heeft u echt recht van spreken!

  Debby Konings, de nieuwe penningmeester heeft voor komend seizoen weer een sluitende begroting weten te presenteren met als belangrijkste inkomstenbron de omzet van de kantine die zich goed ontwikkelt. Vermeldenswaard aan de inkomstenkant is verder dat, voor het eerst sinds 2018, de contributies verhoogd gaan worden met 8% overeenkomstig het daartoe gedane voorstel.

  Aan de kostenkant hebben we te maken met een forse stijging van bijvoorbeeld de huurkosten en de schoonmaakkosten en krijgen we te maken met een aflopend energiecontract. Een andere belangrijke kostenpost betreft de ballen. Op zich niet gek als voetbalclub. Maar, zoals ik vorig jaar ook al berichtte, het is wel volkomen bizar dat we elk jaar zoveel ballen kwijtraken waardoor er ieder seizoen weer honderden ballen moeten worden bijgekocht. En dat kost geld. Een bal kost 45 euro. Wees dus zuinig op die ballen. Doe ook ballenhokken op slot in verband met diefstal. Hier hebben we echt allemaal een verantwoordelijkheid. U kunt zich wel voorstellen welke alternatieven er zijn om de kosten te dekken voor teams die niet al hun ballen terug inleveren aan het einde van het seizoen. Laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen.

  Al met al een sluitende begroting dus en Forum Sport blijft een financieel gezonde club. Hulde aan de nieuwe penningmeester.

  Dan rest mij u allen namens het bestuur een goede vakantie te wensen en ik hoop u allen weer vol goede moed te treffen komend seizoen.

   

  Mark van den Honert

  Voorzitter