• Vertouwenspersoon

    Soms gebeuren er op of rondom de voetbalvelden - helaas - dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die gevoelig liggen. Hierbij kun je denken aan verschillende vormen van ondervonden ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging en dergelijke. Hoewel Forum Sport zijn uiterste best doet om als nette vereniging door het leven te gaan kunnen ook wij dit soort zaken natuurlijk nooit geheel uitsluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een leider, trainer of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze gevallen kan Jan Hendriks als onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. 
    Jan is te bereiken onder het nummer: 06-38926344.