• Vrijwilligers- en verenigingstaken -> publicatie

  Lees dit aandachtig.

  Vrijwilligers en verenigingstaken

  Vrijwilligers

  Forum Sport is een grote voetbalvereniging met ruim 1300 leden. Om de contributie en de kosten laag te houden, wordt de vereniging bijna volledig gedraaid en gestuurd door vrijwilligers. Op dit moment zorgt een kleine groep vaste vrijwilligers ervoor dat er elke week kan worden getraind, wedstrijden gespeeld kunnen worden, dat er een drankje en hapje kunnen worden gedaan in ons clubhuis, dat de accommodatie wordt onderhouden et cetera. Omdat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden en te binden, komt het werk wat over blijft op steeds minder mensen terecht.

  Om deze reden zijn er sinds de oprichting van Forum Sport voor alle (spelende) leden van Forum Sport verplichte taken in het leven geroepen (teamtaken). Deze taken dienen door het lid zelf (vanaf Jeugd O19) of een ouder/verzorger van het lid (Jeugd tot O19) uitgevoerd te worden en worden niet betaald (https://www.forumsport.nl/statuten-enz).

  Nieuw vanaf seizoen 2022/2023

  Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen wordt de term “teamtaken” gewijzigd in “verenigingstaken”. Dit omdat er naast taken voor het team, ook taken voor de vereniging dienen te worden uitgevoerd.

  Voorheen werd je voor de teamtaken ingeroosterd voor een kantine-, keuken-, of materiaaldienst, waarbij je geen voorkeur kon opgeven. De namen van deze diensten worden vanaf heden bar-, keuken- en commissiekamerdiensten genoemd, waarbij je nu wel kan opgeven naar welke verenigingstaak je voorkeur uitgaat. Door zelf je voorkeur op te kunnen geven, hopen we het uitvoeren van deze taken leuker te maken.

  Bij de nieuwe verenigingstaken kun je naast de bar-, keuken- en commissiekamerdiensten nu ook kiezen voor het fluiten of vlaggen van wedstrijden en/of toernooien, het trainen van een team of deelnemen in een van de commissies (structurele vrijwilligerstaken). Uiteraard ondersteunt de vaste groep vrijwilligers je bij deze taken.

  Ook zal er met ingang van het nieuwe seizoen rekening worden gehouden met ouders/verzorgers van leden t/m O19. Een ouder/verzorger van een spelend lid / spelende leden t/m O19 zal voor maximaal één lid ingeroosterd worden. Afhankelijk van de te kiezen taak, zal je bij een ingeroosterde verenigingstaak niet meer dan 12 uur per seizoen worden ingedeeld.

  Uitvoering verenigingstaken

  Voor de taken bar-, keuken- en commissiekamerdiensten zal er een rooster worden opgesteld voor de periodes augustus t/m december en januari t/m juni. Indien je voor deze taken wordt ingedeeld, zullen deze plaatsvinden op zaterdagen tijdens wedstrijden en/of op feestdagen tijdens toernooien. Ouders/verzorgers van een jeugdlid t/m O19 kunnen ingeroosterd worden tussen 07:30 en 18:00 uur in shifts van ongeveer 3 uur.

  De verenigingstaken trainer, grensrechter en teamleider zullen voornamelijk plaatsvinden op trainings- en wedstrijddagen en tijdens toernooien. Voor deze taken zal er contact worden opgenomen door de coördinator van het betreffende team of door de jeugdvoorzitter.

  De verenigingstaak scheidsrechter zal voornamelijk plaatsvinden op wedstrijddagen en tijdens toernooien. Voor deze taken zal er contact worden opgenomen door het bestuur of (wanneer we die gevonden hebben) de scheidsrechter coördinator.

  Alle overige (structurele) verenigingstaken kunnen (gedeeltelijk) plaatsvinden op dagen en tijden die jou zelf uitkomen afhankelijk van de verenigingstaak. Voor deze taken zal er contact worden opgenomen door de vrijwilligerscoördinator en/of het bestuur.

  Voorkeur

  Via onderstaand inschrijfformulier kun je aangeven welke verenigingstaak je wilt uitvoeren en waar je voorkeur naar uitgaat. Bij het kopje opmerkingen kun je o.a. aangeven dat je op een bepaalde datum op zaterdag niet ingeroosterd wil/kan worden of dat je juist een tijdsvoorkeur voor het rooster wilt doorgeven. Ook kun je hier aangeven of je al iets doet voor Forum Sport en dit graag wilt blijven voortzetten. Indien je een idee hebt om de club op een andere manier te ondersteunen, kun je dit ook bij opmerkingen invullen.

  Houdt er rekening mee dat taken voor de bar-, keuken- en commissiedienst onbeperkt mogelijk zijn en de overige taken afhankelijk zijn van de mogelijkheden. We doen ons best om rekening te houden met iedereen zijn of haar voorkeuren.

  Inschrijfformulier

  Wij willen je vragen om je uiterlijk 31 juli 2022 in te schrijven via onderstaand formulier. Mochten wij geen of niet tijdig een inschrijving ontvangen, dan zullen wij je willekeurig indelen voor een bar-, keuken- of commissiekamerdienst.

  Uiterlijk 15 augustus 2022 zal het rooster met de verenigingstaken voor de bar-, keuken- of commissiekamerdienst op de site gepubliceerd worden. Mocht je hierop niet ingedeeld zijn, dan zal er uiterlijk 1 september 2022 contact met je worden opgenomen door de betreffende coördinator voor andere verenigingstaken.

  Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je contact opnemen via het e-mailadres algemenezaken@forumsport.nl. Hierbij de link:

  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf5RpqHl8iYBQ.../viewform

  Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

  De Vrijwilligerscommissie i.o.