• Ereleden en leden van verdienste

  Leden met bijzondere verdiensten voor de vereniging

  In de rijke historie van vv Forum Sport, csv Devjo en sv Voorburg is er een aantal leden van de vereniging die zich in het  bijzonder hebben onderscheiden. Forum Sport is deze mensen veel dank verschuldigd omdat het zijn (voort)bestaan heeft te danken aan deze mensen die zich jarenlang hebben ingezet in het belang van de vereniging.

  Erevoorzitters

  J.H.D. van Hemsbergen (20.01.1958)
  H. Verweij †

  Ereleden
  J. Brandwijk (05.12.1949)
  H.A. Meijer (24.09.1959)
  J.C. Nederlof (1.12.1952)
  G. de Zoete (4.5.1963)

             

  Ereleden die ons helaas ontvielen (†):

  H.J. van der Ham, J.P. van Kampen, W.J.H. Groenenberg, D. Wildenberg-Verboom

   

  Forum Sport legende

  A. Lourens (14.06.1966)
  J.W.J. de Vries (30.04.1972)
  Marcel L'Ami (26-1-72)

   

  Leden van verdienste

  C.C. Ardon (26.10.1946)
  C.K. Beijer (15.02.1952)
  J.W. van Beek (04.01.1950)
  A. Bergen (06.07.1960)
  G. Bergers-Brandwijk (09.08.1960)
  A.L. Bothe (3.07.1950)
  C.J. de Bock (06.08.1946)
  E. Buis- van der Blom (15.05.1952)
  J.C. van Driel (28.02.1955)
  R. van Geen (17.02.1948)
  K.J. Groenenberg (10.09.1950)
  A.P.J. van den Hout (27.05.1947)
   J. H. Kool (14.12.1954)
  N. van Lochem (26.10.1939)
  R.J. Mens (25-02-1969)
  A.R. Oudshoorn (23.07.1958)
  H.M.M. Simonis (05.01.1948)
  T.G. Tolenaars (11.09.1946)
  N.J. Verhoef (13.02.1952)
  A. Verweij (08.05.1948)
  Jan Hendriks (9-4-57)
  Frans Smits (1-5-49)

            

  Leden van verdienste (†):

  C. Belt, D.G. van Kempen, L.A. Mooijman, E.A. Muller, H.F. Orta, M.S. Otterspoor-Nieuwstadt, P. Quartel, M.A. Schultz-Berende, A. Slob, C.J. Storm, J.P. Verlaan, R. Werdekker, J. Buis, W.G. Baas, A.C. Peters, G.W. Teunissen, J.W. Romeyn, L.A.S.M. van Lochem, G.N. Jager, H. Maryt,F. Otterspoor  Commissie Eretekenen:

  Leden die gedurende lange tijd bijzondere verdiensten voor Forum Sport hebben gehad kunnen worden voorgedragen als ‘Lid van verdienste’. Leden die gedurende lange tijd uitzonderlijke verdiensten voor Forum Sport hebben gehad kunnen worden voorgedragen als ‘erelid’ of ‘erevoorzitter’ (een bijzondere vorm van het erelidmaatschap). Naast deze bijzondere lidmaatschappen kent Forum Sport de onderscheiding als “Forum Sport Legende” voor leden, die zich als actief voetballend lid of als trainer, dus op het veld en binnen of direct langs de lijnen, langdurig uitzonderlijk hebben onderscheiden in hun prestatieniveau, hun sportiviteit en voorbeeldgedrag en hun loyaliteit naar Forum Sport.

   Kandidaten voor deze belangrijke onderscheidingen kunnen door de leden worden voorgedragen bij de Commissie Eretekenen Forum Sport (eretekenen@forumsport.nl). Deze commissie bestaat uit Pieter Offers (ex-voorzitter van Forum Sport), Aad van den Hout (voormalig voorzitter van sv Voorburg en voormalig vicevoorzitter van Forum Sport) en Herman van Hemsbergen (voormalig voorzitter van csv DEVJO en voormalig voorzitter van Forum Sport). 

  De commissie beoordeelt deze en door haarzelf opgebrachte kandidaten en adviseert het bestuur over aan de ALv voor te dragen kandidaten.