• Van de bestuurstafel

    Het bestuur van Forum Sport vergadert elke 2e donderdag van de maand van 19.30 – 22.00 uur. In deze rubriek in het kort de onderwerpen die er zijn besproken.