• Van de bestuurstafel

    Bestuursvergaderingen vinden gewoonlijk plaats op elke 2e maandag van de maand om 19.30 uur.