• Opzeggen / Overschrijven

  Lidmaatschap stoppen / overschrijven vóór 31 mei

  Je wilt stoppen met voetballen, dan dien je vóór 31 mei van het lopende seizoen je schriftelijk af te melden bij ledenadministratie@forumsport.nl 

  Forum Sport verwacht dat je het seizoen afmaakt en het lidmaatschap Forum Sport (KNVB) dient voor 1 Juni van het lopende seizoen volledig te zijn voldaan. Vóór uitschrijven of overschrijven zal gecontroleerd worden of dit is voldaan, waarna de blokkade van de spelerspas gehaald wordt.

  Vergeet je je af te melden, dan blijft je lidmaatschap en de contributie van Forum Sport open staan voor het volgende seizoen.

 • Procedure beëindigen lidmaatschap Forum Sport 2022-2023

  Het verenigingsjaar 2022/23 nadert alweer het einde en dat gaat soms gepaard met het eindigen van het lidmaatschap. Hierbij geven wij u aantal regels aan met betrekking tot de wijze waarop u  het lidmaatschap kunt beëindigen.

  Beëindiging dient ten alle tijden schriftelijk en uiterlijk 31 mei 2023 te geschieden. Ook bij een overschrijving naar een andere vereniging dient u 31 mei 2023 de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk te melden, want een overschrijvingsformulier betekent niet dat het lidmaatschap beëindigd wordt, maar is bedoeld om u speelgerechtigd te maken voor een andere vereniging.      

  Een beëindiging van het lidmaatschap of een overschrijving blijft geblokkeerd, indien er financiële achterstand is.    

  Wordt de beëindiging na 31 mei gemeld, dan blijft het lidmaatschap voor het komende seizoen bestaan en is de volledige contributie verschuldigd. 

  Nadat de schriftelijke opzegging  is ontvangen wordt bekeken of uw opzegging  geaccepteerd kan worden, U krijgt een email ter bevestiging. 

  Opzegging dient u te richten aan: ledenadministratie@forumsport.nl