• Opzeggen / Overschrijven

    Lidmaatschap stoppen / overschrijven vóór 31 mei

    Je wilt stoppen met voetballen, dan dien je vóór 31 mei van het lopende seizoen je schriftelijk af te melden bij ledenadministratie@forumsport.nl 

    Forum Sport verwacht dat je het seizoen afmaakt en het lidmaatschap Forum Sport (KNVB) dient voor 1 Juni van het lopende seizoen volledig te zijn voldaan. Vóór uitschrijven of overschrijven zal gecontroleerd worden of dit is voldaan, waarna de blokkade van de spelerspas gehaald wordt.

    Vergeet je je af te melden, dan blijft je lidmaatschap en de contributie van Forum Sport open staan voor het volgende seizoen.